+ Etwinning and CEIP GRAXAL: A language immersion course

Thursday, September 13, 2012

A language immersion course
In  November  2005     our pupils   6th year  Primary,  attended   a  Language Immersion  Course in  English   which took  place in  Cabarceno ( Cantabria ) under support  and organization of MEC - Spanish Ministry of Education    . They   spent  two   fruitful  weeks there. They made many works  and workshops   about environmental issues  and  simultaneously  they enjoyed  spoken  everyday English   anywhere  and  in any situation  (Sports , lunch  time  , trips ..etc )   . Although  there were some  home nostalgia  episodes  ,  it was a  great and  happy experience . As a  product  of the course they  recorded  two  plays .

    This is one  play .

  UN CURSO  DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
       
        A singladura da inmersión lingüística no sistema educativo xeral  do  Estado Español comezou , a nivel práctico  , no 2005  .   Foi en   Novembro do 2005  cando  os nosos alumnos  de 6º de Primaria  tiveron a fortuna de asistir    a un   ,  dos   entón  , proxectos pioneiros do  MEC  , que era    un Curso de Inmersión Lingüística de inglés  en Cabarceno ( Cantabria)   e para o cal  ,  fora especialmente seleccionado  o noso centro educativo  

Alí  desenvolveron   diferentes actividades como: Elaboración de carteis sobre temas medioambientais : árbores,  prantas , a auga , as cores da natureza ,  animais   en perigo  de extinción ; obradoiros de reciclaxe  , maquetas sobre estratexias anticontaminación  e desenvolvemento sostíbel   ;  xogos , deportes .........etc,  todo esto  e  moito máis na lingua de Shakespeare  . Ademáis  ,   grabaron  duas    obriñas de teatro .
    Veleiquí  unha delas.  


And   this  is  another     play .

Velaí   a outra obra
 

And this is a fine presentation  which made    my colleague   Teresa  Paz   Chas  as a summary of that two weeks course.

   E  esta  é   a  moi   axeitada  e interesante  presentación  do curso,  que fixo  a profesora Teresa   Paz  Chas ,  quen  era titora   daqueles alumnos  ,  naquel curso.

* IMMERSION LANGUAGE COURSE . CANTABRIA
INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com