+ Etwinning and CEIP GRAXAL: Premios ETWINNING SELO EUROPEO DE CALIDADE

Sunday, November 19, 2017

Premios ETWINNING SELO EUROPEO DE CALIDADE

     ETWINNING EUROPEAN QUALITY LABEL
  
 Projects awarded with the EUROPEAN QUALITY LABEL   have just been published . They  “ reward the work in the project developed by the teachers, their students and the center in general, at the highest European level."

  By clicking below you have the list of award-winning projects. Perhaps some of you who were in the Graxal School  for about 8 or 13 years ago  can  recognize a   name 


  Vense de publicar os proxectos premiados co  SELO EUROPEO DE CALIDADE   con el , textualmente,  "se premia o traballo no proxecto desenvolto polo profesorado , os seus estudantes e o centro en xeral , ao nivel europeo máis alto."
 
 Facendo clik abaixo tedes o listado de proxectos premiados . Se cadra algúns dos que estivestes  no Graxal hai uns 8 ou 13 anos vos soa algún nome . 

PROXECTOS ETWINNING GALEGOS PREMIADOS CO SELO DE CALIDADE EUROPEO 2017 .


INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com
AN EBOOK OF AN ETWINNING PROJECT AWARDED WITH QUALITY LABEL
UN CADERNO DIXITAL DE MATEMÁTICAS GALARDONADO CO SELO DE CALIDADE ETWINNING

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com