+ Etwinning and CEIP GRAXAL

Saturday, December 29, 2012

    A little interview to.....Comenius teachers


The carrying out of an interesting activity of English was favored  on  being the school, from 2007, involved in an important project Comenius-Reggio, very suitable  for the stage of  Preeschool Education   ,
Thus, in the  framework  of this Comenius , a  visit of the foreign teachers  to CEIP GRAXAL  took place  and It supposed  for us , among  other  benefits,   that our students  could  interview in English to those teachers.
    The interviewers were  great and the interviewees were not at a lower standard than  the pupils .  Here I leave  you  the article corresponding to this fact reflected in the school magazine of the center ," BULE  BULE  2009".  I  also post a puzzle on the buildings of the  old school .


    Ao   estar    involucrado  o  colexio , a  partir  do 2007  , nun   importante  proxecto Comenius–Reggio , moi axeitado para a  etapa de  E.  Infantil    ,     favoreceuse  a realización dunha , tamén importante  e moi axeitada  ,    actividade  de inglés  .     
      Así  ,  dentro do marco deste  Comenius   tivo  lugar  a  visita dos profesores  estranxeiros  ao  centro educativo ,     CEIP  GRAXAL ,  isto serveunos , entre outras cousas,  para que   o noso   alumnado  entrevistara en inglés  a eses profesores   .
     Os entrevistadores  estiveron de cine  . E os entrevistados  non estiveron a menor nivel.
     Aquí  vos deixo  o artigo correspondente a este feito  reflectido  na revista escolar  do centro  ,a  “ BULE  BULE   2009 “   .Tamén déixovos   un crebacabezas a partir dunha vella e bela  estampa do colexio .

INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com