+ Etwinning and CEIP GRAXAL: London 2012 Olympic Games

Saturday, July 28, 2012

London 2012 Olympic Games
                
    LONDON 2012 OLYMPIC GAMES

       London  was    the site of the  Olympic Games  2012    .  We  enjoyed   the show,  with funny sketches,  of the inauguration ceremony  (unforgettable the  Queen parachute jump  over  the   Londoner  skies )  ,  later ,   we could  enjoy    the amazing      and great   sporting event  too   .   But  the party was  over  on 12th August….
     Here are  some links to know more about the  Games   and to  practice  English  .    
                                                               

*Articles about the Olympic Games .Artículos sobre os Xogos Olímpicos
*An Documents. Documentos sobre os Xogos Olímpicoso
*The Olympic  sports . Os deportes olímpicos
*Vocabularies about Olympic Games .Vocabulario e historia dos Xogos.

  Londres  foi  a sede dos  Xogos Olímpicos  do 2012 . Disfrutamos  dunha  ceremonia inaugural  con certos sesgos humorísticos ( inesquecible  o salto da raiña   polos ceos londinenses )  .   Gozamos   do impresionante   desenvolvemento destas olimpiadas durante os días seguintes .  Os Xogos    tiveron  o seu remate   o día 12 de agosto.
   Aquí quedan estes enlaces  para  coñecer  certos aspectos deste   evento e ,  simultaneamente, mellorar ou manter  o noso inglés  .  
                                                             

INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com