+ Etwinning and CEIP GRAXAL: FOOTBALL IS FOOTBALL (5)

Saturday, January 14, 2012

FOOTBALL IS FOOTBALL (5)         Values  education:     Football  and  Fair Play
      It´s obvious that  by football you can transmit  educational values . 
    FAIR PLAY  is considered one of the most important elements in the game of Football. It is included as a major rule in  F.I.F.A.'s own code of conduct.
       It promotes ethical and moral  values   such  as  the honest  behaviour in the  pitch. It penalizes  cheating   attitudes  such as "all is valid  to get a triumph " .  
    It´s   just the contrary of DIRTY PLAY  (so  hateful in any aspect of our lives  , in which it´s  usually  called   CORRUPTION   ,  as everybody knows ) 
      FIFA  and  UEFA promote  FAIR  PLAY   .They  award   the qualified teams  in a  classification table  ( with   specific   criteria  of Fair Play   )  with   a place in  Champions or Europe  League 

  FIFA  Fair Play Code 
  FIFA FAIR  PLAY   AWARD
  UEFA   RESPECT  FAIR PLAY RANKINGS 
 UEFA Champions League Stats: Team Discipline - 2011/12

        Educación en valores  :   Fútbol    e   xogo   limpo . 
    É algo obvio que  mediante o  fútbol  pódense transmitir valores educativos 
    O  FAIR  PLAY ( XOGO  LIMPO)   considerase  un dos máis  importantes elementos no xogo do fútbol.  
    Inclúese como unha norma moi importante   dentro do  propio  código de conducta da FIFA .
    Promove  valores éticos   e  morais  , como  o comportamento honesto dentro do campo e penaliza actitudes tramposas  ou sucias   do tipo   " todo vale "  para gañar .    
   A FIFA e a UEFA  promoven  o FAIR PLAY  . Así , premian  aos mellores  equipos  nunha tabla de clasificación específica   ( feita con criterios de Fair Play )  cun  posto na Champions  ou na Europa League  . 
     O   Fair Play      é   xusto   o   contrario   ao   Xogo sucio  ( ou  en linguaxe máis actual a corrupción)  , que
 como todo o mundo sabe ,   é moi    pouco  edificante  e  moi nocivo    para a    convivencia   de calquer comunidade  .  De aí a importancia de inculcar nos alumnos/as os valores de FAIR PLAY , que , desde a práctica do fútbol  , pódense transmitir. 
 
   For further  information about corruption in different  subjects,   click on  this  interesting web:
  Para máis información sobre  a importancia da transparencia e dos comportamentos éticos ou de  "fair play "   en contraposición ca corrupción na nosa sociedade  entra  nesta   web.


       Links to . Enlaces a  


INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com