+ Etwinning and CEIP GRAXAL: PEACE MATERIALS

Wednesday, June 1, 2011

PEACE MATERIALS For   my    pupils  (and  their  families)    in    CEIP  GRAXAL   during   seven   years :  One  poster , made at school ,  about  peace 
   Maybe  this  poster about peace and human rights has got  a  current powerful meaning  if  we look at  the events of the  "Arab spring " .Let´s think that  peace   is not  an  absolute or isolated value  ,  as in  past some dictators or  tyrants  tried to convince us. 
        The peace in a situation of  corruption  , abuse of authority and systematic infringement of the   human  rights  is not  peace. At the most  it is one calm public order but where violence and war  is exerted  systematically on the weakest.

   *A SCHOOL POSTER ABOUT PEACE AND HUMAN RIGHTS    (Cartel escolar sobre a paz)    

          Para  os  meus    alumnos  ( e as súas familias )  no   CEIP GRAXAL  ao longo  de sete  anos .  Un  póster , feito no colexio,  sobre a paz   ,    asociada   aos   dereitos  humáns  .
     Pode que este póster teña  un significado moi actual  á luz
dos acontecementos da denominada " primavera árabe".
       Pensemos   en que  a paz   non é un valor absoluto  ou illado  como  históricamente algúns  ditadores  intentaron  convencernos  .  
   A paz  nunha situación de conculcación sistemática  dos dereitos humáns  e corrupción non é paz . Como moito é   un orden  social  tranquilo  pero onde  violencia e a guerra exércese sistematicamente nos máis febles. JUSTICE   AND   PEACE
  For further  information about  transparency  and  corruption in different  subjects,   click on  this  interesting web:
Para máis información sobre  como pode  perxudicar  a corrupción  campos tan importantes como o xudicial , o administrativo  , o político .......  ,   entra  nesta   interesante  , e  moi  educativa  ,  web

TRANSPARENCY.ORG

    Veleiquí enlaces a  webs relacionadas coa promoción da cultura da paz e o fomento da tolerancia  no ensino , a defensa dos dereitos humáns e  loita  pola paz vencellada á xustiza .

image hosting by picturetrail.com
INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com
AN EBOOK OF AN ETWINNING PROJECT AWARDED WITH QUALITY LABEL
UN CADERNO DIXITAL DE MATEMÁTICAS GALARDONADO CO SELO DE CALIDADE ETWINNING

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com