+ Etwinning and CEIP GRAXAL: Futbol en Cambre

Friday, March 1, 2013

Futbol en Cambre

Background music / Música de fondo : THE RED HOT CHILI PEPPERS
     
       FOOTBALL  IS FOOTBALL (2)
  
                         FOOTBALL   IN CAMBRE  
  Those ones   that  somehow , and sometime  , were  part of  that network  which  is  the  basic football  situated at  both sides  of the  Burgo   Estuary  , know  well the rivalry  and  passion   which  there  were   in  the  existing   football    championships   .   In this respect   Councils  of Cambre  and Culleredo  always  were   a referent in the organisation of championships   to  revitalize  the  interest  for this  sport  in school children. 
   Atlético San Pedro,     Hércules de San Pedro  ,   Sporting Cambre, Once  Caballeros , Mare Nostrum  ,  Brexo Lema,   Troula ....  They are   legend clubs   in the  educational  football    work  for school age  children   at  this  area .   They were , definitely  ,the  football   forge  of many of the youngsters  of the zone.       Many of them could start  to find  , in these humble   competitions,    the   value  of  struggle  in group to achieve  an award  , or to win/lose playing fair     .     Here  I leave you some  interesting   links  to    remarkable    teams  of the zone  that participated in  the competitions of Cambre   and a football   Cambre web.  

          SPORTING CAMBRE
     ONCE CABALLEROS
     BREXO LEMA
     ATLETICO SANPEDRO
     TROULA  F.S.             
  
          Aqueles  que  dalgún xeito , e nalgún momento  , fomos parte dese mundo e dese entramado   que é  o  fútbol base  situado a ambas veiras da Ría do Burgo ,coñecemos  ben a rivalidade  e  a paixón  con que se desenvolvían e desenvolven   as competicións  futbolísticas  alí existentes . 
   Nese aspecto  os  Concellos  de Cambre  e Culleredo  sempre  foron   un referente na organización de trofeos  para dinamizar   o  interés por  ese  futbol base .      .
     Atlético San Pedro,     Hércules de San Pedro  ,   Sporting Cambre, Once  Caballeros , Mare Nostrum  ,  Brexo Lema,   Troula ....  .  Aí  temos a clubes de lenda  no traballo  formativo de nenos en idade escolar  nesta  zona .  Foron , sen dúbida  , a forxa educativo -futbolística de moitos dos rapaces  de aquí.  Abofé  eles puideron empezar a  atopar , nestas humildes   competicións,    o   valor de loitar  en grupo para conseguir  as cousas , ou a  gañar e a perder xogando limpo     .
     Aquí quedan algúns enlaces   de interes a  equipos destacados da zona  que participaban nas  competicións de Cambre  .

                      CLICK ON / PULSA EN .      FOOTBALL      IS      FOOTBALL     (4)
Background music / Música de fondo : THE RED HOT CHILI PEPPERS

       Links to . Enlaces a  


INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com