+ Etwinning and CEIP GRAXAL: FAIR PLAY AWARDS 2014

Monday, January 21, 2013

FAIR PLAY AWARDS 2014


BACKGROUND MUSIC/ MUSICA DE FONDO :Coffee and TV
   
                      FOOTBALL  IS FOOTBALL  (4) 

  Once again we should remember that in football as in life the important thing is the FAIR PLAY and not to win at any price .All of us agree that it isn´t correct  to improve your social or  job position  on denigrating other people  although   socially  it seems to be efficient  doing it . That´s why the FIFA , with sound judgment , awards players and teams which don´t win great trophies but they  stand out   in   FAIR PLAY  .
  
*FAIR PLAY AWARD 2013 .       PREMIO   FAIR   PLAY 2013 

     Un ano  máis convén traer á memoria que no  fútbol como na vida e na política como na escola o importante é o xogo limpo e non intentar gañar a calquera prezo.Todos estamos de acordo en que non é correcto medrar no social ou no laboral botando lixo sobre os demais , aínda que socialmente, algunhas veces, dá a errónea impresión   de que resulta eficaz  facelo . 
   A FIFA , con moi bo criterio, premia tódolos anos a xogadores , equipos  e institucións que non gañan grandes  trofeos futbolísticos  pero que destacan en xogar limpo  , amosando así o mellor deste deporte  . 

*  CONTIDO   DO REPOSITORIO  ABALAR  SOBRE DEPORTE E DEPORTIVIDADE 

                      CLICK ON / PULSA EN .      FOOTBALL      IS      FOOTBALL     (5)

       Links to . Enlaces a  


INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com